Mao-syken, populærnavn på influensaepidemi som i 1968–69 spredte seg vestover og senere østover fra Kina. Navnet henspeiler på Mao Zedong, som på den tiden var Kinas politiske leder. Hong Kong-virus og Hong Kong-influensa er mer offisielle navn på virusvarianten og epidemien. Se også influensa, influensavirus.