Mapleson-systemer, klassifikasjonssystem utarbeidet av den britiske anestesiologen W.W. Mapleson for slange- og bagsystemer som brukes til gasstilførsel til pasienter ved anestesi. Systemene kan deles i to hovedtyper: systemer med en utåndingsventil nær pasienten, og systemer hvor innåndingsluften tilføres nært pasienten og «spyler» utåndingsluften bakover i systemet og bort fra pasienten. Se også koaksialsystemer, sirkelsystem.