Sirkelsystem

Sirkelsystem til bruk ved generell anestesi. Utåndingsluftens CO2 fjernes i en CO2-absorber, tilsettes ny oksygen og anestesigasser, og brukes deretter som ny innåndingsluft. Innånding skjer ved at man øker trykket i kretsen ved trykk på anestesibag eller fra ventilator. Idet trykket når en forhåndsbestemt verdi, åpner en trykkbelastet ventil seg, og slipper ut overskuddet av utåndingsgass. Utånding skjer når man slutter å klemme på anestesibagen (eller ventilatoren går over i ekspirasjon), slik at trykket i kretsen faller.

Av /Store medisinske leksikon ※.

Sirkelsystem er et slange- og ventilsystem som man bruker til å ventilere pasienter og til å tilføre narkosegasser under generell anestesi (narkose). Navnet kommer av at utåndingsluften går i en sirkel tilbake til pasienten. Utåndingsluften tilføres ny oksygen og narkosegass kontinuerlig gjennom en slange eller et rør som munner ut i sirkelen, mens noe av utåndingsgassen slipper ut gjennom en ventil (ekspirasjonsventil) som kan stilles inn til å slippe ut gass ved forskjellige trykk. Ved overtrykksventilasjon slipper litt av utåndingsgassen ut gjennom ventilen hver gang gassen i sirkelen settes under trykk for å ventilere pasienten. Hvis pasienten puster selv, vil utåndingsgassen slippe ut av ventilen hver gang pasienten puster ut.

Virkemåte

Utåndingsluft inneholder omtrent 5 prosent karbondioksid (CO2), og oksygeninnholdet er 20–25 prosent lavere enn i vanlig innåndingsluft. Innholdet av narkosegasser er også redusert, da noe av dem tas opp av blodet, spesielt under den første fasen av anestesien. Før man kan bruke utåndingsluften som ny innåndingsluft, må man derfor rense den for CO2 i en beholder fylt med en kalkforbindelse (CO2-absorber), tilsette mer oksygen (minst like mye som kroppen bruker, se oksygenbehov) samt narkosegasser.

Hvis tilsetningen av ny oksygen og anestesigass er tilpasset forbruket, slik at bare minimale mengder utåndingsgass slippes ut til omgivelsene, kalles prinsippet lukket sirkel. Hvis tilsetningen er vesentlig høyere enn forbruket, slik at mer gass slippes ut, kalles det halvåpen sirkel. I moderne sirkelsystemer overvåkes konsentrasjonene av både CO2, oksygen og anestesigasser i sirkelen med gassanalysatorer, noe som gjør det mulig å holde tilførselen av friske gasser på et så lavt nivå som mulig, samtidig som man likevel kan være sikker på at innåndingsgassen har riktig sammensetning.

Komplikasjoner

Hvis ventilene, CO2-absorberen eller tilførselen av nye gasser svikter, kan pasienten bli ventilert med gass som inneholder for mye CO2, for lite oksygen eller feil konsentrasjon av narkosegasser. Disse faremomentene er stort sett eliminert ved bruk av moderne gassanalysatorer.

Fordelene

Fordelene ved å bruke sirkelsystemer er at innåndingsgassen har tilnærmet kroppstemperatur og er godt fuktet, og at forbruket av oksygen, samt først og fremst narkosegasser, blir kraftig redusert. Da moderne narkosegassene både er dyre og kan ha uheldige miljøeffekter, er dette gunstig sett fra både en økonomisk og en miljømessig synsvinkel.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg