Necator americanus, rundorm som er nært beslektet med Ancylostoma duodenale . Se hakeorminfeksjon.