PANSS, forkortelse for Positive and Negative Syndrome Scale, den mest brukte graderingsskalaen for vurdering av psykotisk symptomatologi, alvorlighet og omfang av psykotiske symptomer. Skalaens navn kommer av at den kartlegger både positive symptomer og negative symptomer ved psykotiske lidelser.