PTH-RP står for parathyreoideahormon-relatert protein og skrives også i blant PTH-relatert protein eller PTH-relatert peptid.