STAI, det mest brukte spørreskjema i verden for måling av subjektiv opplevd situasjonsangst (state) eller mer varig, personlighetsrelatert angsttilbøyelighet (trait). STAI, som har 20 spørsmål om situasjonsangst og 20 spørsmål om personlighetsrelatert angsttilbøyelighet, har vært brukt i utforskingen av en rekke ulike somatiske sykdommer så vel som ved psykiske lidelser og i pedagogisk forskning (eksamensangst). Se også angst.