Schlemms kanal, ringformet kanal i overgangen mellom øyets hornhinne (cornea) og senehinne (sclera). Schlemms kanal drenerer øyets kammervannsom renner inn i Schlemms kanal via et finmasket poresystem, trabekelverket. Fra Schlemms kanal føres kammervannet videre gjennom vannvener til blodbanen. Navn etter den tyske anatomen Friedrich Schlemm (1795–1858) som påviste kanalens eksistens. Se øyet.