Trabekelverket, spesielt oppbygd vev av fine porer som ligger i kammervinkelen i øyets fremre del. Kammervannet har sitt avløp gjennom disse porene over i blodkretsløpet. De vanligste formene for grønn stær skyldes sannsynligvis forsnevring av disse porene.