Sentralsjukehuset i Hedmark, inntil statens overtakelse av ansvaret for spesialisthelsetjenesten i 2002 sentralsykehus for Hedmark fylke med lokalsykehusfunksjoner for store deler av fylket. Sykehuset ble etablert 1995 ved en sammenslåing av det tidligere Hedmark Sentralsjukehus og Hamar Sjukehus. Virksomheten inngår nå i Sykehuset Innlandet HF.