Sykehuset Innlandet HF, helseforetak underlagt Helse Sør-Øst RHF, etablert 1. januar 2003 ved sammenslåing av følgende sykehus/helseforetak i Hedmark og Oppland: Oppland sentralsykehus HF, Sentralsjukehuset i Hedmark HF, Sanderud sykehus HF (med barne- og ungdomspsykiatrien i Hedmark), Tynset sjukehus HF og Kongsvinger sjukehus HF. Sykehuset har ca. 7000 ansatte fordelt på 41 driftssteder i de to fylkene. Helseforetaket består av ni divisjoner, herunder flere sykehus som ligger spredt i fylkene Hedmark og Oppland. I tillegg betjener flere fagdivisjoner hele foretaket med sine tjenester. I tillegg til de åtte sykehusene (seks somatiske og to psykiatriske), finnes det desentraliserte tjenester innenfor både psykiatri og somatikk.