SiR, inntil statens overtakelse av ansvaret for spesialisthelsetjenesten i 2002 sentralsykehus for Rogaland fylke og lokalsykehus for Sør-Rogaland. Heter nå Stavanger universitetssjukehus, SUS, og inngår i Helse Stavanger HF.