Stavanger Universitetssjukehus, fra 2005 navn på Sentralsjukehuset i Rogaland, inngår i Helse Stavanger HF.