Sykehuset Østfold HF, helseforetak underlagt Helse Sør-Øst RHF, etablert 1. januar 2002 som en følge av statens overtakelse av spesialisthelsetjenestene. Helseforetaket mottar både somatiske og psykiatriske pasienter, og har avdelinger i Fredrikstad, Moss, Sarpsborg, Askim og Halden. Sykehuset Østfold HF har over 600 senger og ca. 4000 ansatte, administrasjonen ligger i Fredrikstad. Sykehuset het til 1998 Østfold sentralsykehus, 1998–2001 Sykehuset Østfold.