regionalt helseforetak

Artikkelstart

Regionalt helseforetak (RHF) er et statseid helseforetak som omfatter alle offentlige virksomheter innenfor spesialisthelsetjenesten i et geografisk definert område, en region. De regionale helseforetakene skal legge til rette for spesialisthelsetjenester, forskning, undervisning og andre tjenester som står i naturlig sammenheng med dette.

Faktaboks

Også kjent som
RHF

Ved omorganisering av spesialisthelsetjenesten fra og med 2002 ble det etablert fem regionale helseforetak i Norge. Fra 2007 ble to av dem slått sammen til Helse Sør-Øst, slik at det i dag er fire.

  • Helse Nord (med administrasjonssted Bodø)
  • Helse Midt-Norge (med administrasjonssted Stjørdal)
  • Helse Vest (med administrasjonssted Sandnes)
  • Helse Sør-Øst (med administrasjonssted Hamar)

Under hvert av de regionale helseforetakene er det opprettet flere helseforetak (HF) som kan bestå av ett eller flere sykehus. Et helseforetak (HF) er heleid av et RHF.

De regionale helseforetakene er regulert gjennom helseforetaksloven av 15. juni 2001 og er selvsagt også forpliktet av krav i annen helselovgivning, ikke minst spesialisthelsetjenesteloven, helsepersonelloven og pasientrettighetsloven.

Staten ved departementet er eier av de regionale helseforetakene. Helse- og omsorgsdepartementet styrer de regionale helseforetakene gjennom årlige oppdragsbrev (bestillerdokument) med tildeling av økonomiske rammer og krav til tjenesteytingen. Departementet (statsråden) kaller inn til foretaksmøte ("generalforsamling") i det regionale helseforetaket og kan også styre gjennom denne, da ikke minst gjennom utpeking av styremedlemmer for det regionale helseforetaket.

På samme måte som departementet styrer de regionale helseforetakene har disse igjen styringsansvar i forhold til helseforetakene de selv eier.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Kommentarer (3)

skrev Fartein Geithus

"Statsråden er generalforsamling i det regionale helseforetaket og kan også styre gjennom denne, da ikke minst gjennom utpeking av styremedlemmer for det regionale helseforetaket." Her manglar det vel eit ord eller to. Kva med: Statsråden har øvste mydigheit i generalforsamlinga...

svarte Sverre Olav Lundal

Så vidt eg kan sjå, må ordlyden i artikkelen vera dekkjande. Statsråden er ikkje berre øvste myndigheit i generalforsamlinga (føretaksmøtet), han ER føretaksmøtet som eineeigar. Myndet sitt utøver han ikkje minst gjennom å velja eigar sin del av styremedlemene i det regionale helseføretaket.

svarte Geir Sverre Braut

Ja, dette er eigentleg eit godt spørsmål, som eg trur har eit veldig enkelt svar. Etter § 3 i helseforetaksloven (lov 15.6.2001 nr. 93) er det staten ved departementet som er eigar, og det er eigar. Eigaren kallar inn og styrer foretaksmøtet (jf. kapittel 5), så omgrepet generalforsamling er eigentleg upresist, men sikkert opprinneleg brukt i denne artikkelen for å visa likskapen med eit aksjeselskap. Foretaksmøtet er eigentleg litt annleis enn ei vanleg generalforsamling. Eg skal skriva eit justert forslag som introduserer omgrepet føretaksmøte. Då blir det klårare, jf. også Lundals innspel.

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg