(SiV), helseforetak underlagt Helse Sør-Øst RHF, etablert 1. januar 2002 som en følge av statens overtakelse av spesialisthelsetjenestene. Sykehuset har driftsenheter i Tønsberg (hovedsykehus), Larvik, Sandefjord og Horten. Psykiatrien i Vestfold drives som selvstendig helseforetak. SiV har totalt ca. 3000 ansatte og ca. 400 senger.