Wegeners sykdom, Wegeners granulomatose, tidligere betegnelser på betennelsessykdommen granulomatose med polyangiitt.