Wegeners sykdom eller Wegeners granulomatose er tidligere betegnelser på betennelsessykdommen granulomatose med polyangiitt.