Acinus, bær- eller drueklaseformet kjertel. Kjertler som er formet slik, betegnes som acinøse.