Aerosinusitt, irritasjonstilstand i nesens bihuler fremkalt av plutselige forandringer i lufttrykket, f.eks. under flyging. Se også barosinusitt.