Aggresjonsforstyrrelser, vanligvis psykiske tilstander som er kjennetegnet ved økt og oftest ukontrollert aggresjon, irritabilitet og sinne. Slike forstyrrelser kan forekomme ved en rekke psykiske lidelser. De mest alvorlige forstyrrelsene sees ved psykose, påvirkning av rusmiddel, alvorlige personlighetsforstyrrelser og ved visse typer hjernesykdommer og -skader. Ved alvorlige aggresjonsforstyrrelser som ledd i psykiske lidelser, vil behandlingen oftest være en kombinasjon av psykologiske teknikker og medikamenter. Se aggresjon, nevroleptika, psykofarmaka, antiepileptika.