Antiepileptika, legemidler som brukes for å forebygge epileptiske anfall. Medikamentell behandling av epilepsi omfatter også behandling av et pågående anfall, se krampestillende midler og antikonvulsiva. I den forebyggende behandlingen brukes flere ulike legemidler med forskjellige cellulære virkningsmekanismer.

De tradisjonelle antiepileptika som fenytoin og karbamazepin motvirker elektriske utladninger i nervesystemet ved å hemme innstrømningen av Na+ i nervecellene (hemmer depolarisering), og de har en forebyggende, men ikke krampestillende virkning.

Barbiturater, spesielt fenobarbital (fenemal) og enkelte benzodiazepiner (spesielt klonazepam, nitrazepam og diazepam) har både forebyggende og krampestillende virkning. Disse stoffene motvirker depolariseringen av nerveceller ved å øke innstrømningen av Cl-. De har en generelt dempende virkning på sentralnervesystemet.

Enkelte nyere antiepileptika antas å virke ved å øke nivåene av GABA, som er en viktig hemmende nevrotransmitter, eller ved å hemme utskillelsen av glutamat som er en viktig stimulerende (eksitatorisk) nevrotransmitter.

De ulike antiepileptika er ikke like egnet ved alle former for epilepsi. Riktig valg av antiepileptikum og optimal dosering er kritisk for å kunne forebygge epileptiske anfall uten at hjernens normale funksjon forstyrres og uten at det oppstår bivirkninger fra andre organer. Doseringen av disse stoffene blir derfor individuelt tilpasset, vanligvis av spesialist eller ved spesialavdeling, og doseringen kontrolleres ved å måle konsentrasjonen i blodprøver.

De fleste antiepileptika metaboliseres i leveren, og mange av dem (fenytoin, karbamazepin, fenobarbital) induserer (øker) leverens innhold av enzymer som metaboliserer legemidler. Derimot har valproat en hemmende virkning på leverens legemiddelmetaboliserende enzymer. Dette må man ofte ta hensyn til når det gis andre legemidler i tillegg.

Foreslå endring

Kommentarer

Har du spørsmål om artikkelen? Skriv her, så får du svar fra fagansvarlig eller redaktør.

Du må være logget inn for å kommentere.