Akapni, nedsatt innhold av karbondioksid i blodet som følge av for kraftig åndedrett. Tilstanden kan sees ved langvarig og for hurtig kunstig åndedrett.