Akromion er den øvre, ytre delen av skulderbladet.