Akutt malign laryngo-trakeo-bronkitt, sjelden ondartet membrandannende betennelse i strupehodet og de nedre luftveiene. Årsaken er som regel bakterieinfeksjon. Betennelsen brer seg i luftveiene, også til de små, perifere grener. Respirasjonsproblemene kan bli store, og skyldes både slimhinnehevelse og avstøtning av membraner ut i luftveienes hulrom. Betennelsen behandles med store doser antibiotika, samt sikring av luftveier, evt. med respiratorbehandling. Membraner og slim fra de nedre luftveier fjernes ved bronkoskopi.