Bronkoskopi, undersøkelse av luftveiene ved hjelp av bronkoskop. De mest benyttede bronkoskopene er fleksible videobronkoskoper eller fiberoptiske bronkoskoper. Diameteren på instrumentene varierer fra 3–6 mm. Bronkoskopet føres gjennom nesen eller munnen, forbi stemmebåndene og ned i luftrøret og bronkiene. Via bronkoskopet kan en inspisere luftveiene og påvise sykelige forandringer, og gjennom en tynn kanal i instrumentet kan en ta celleprøver og prøver til mikrobiologisk undersøkelse. Ved hjelp av ørsmå tenger kan en også ta vevsprøver fra luftveiene og selve lungevevet. Man kan også ta prøver av lymfekjertler som ligger i relasjon til bronkiene, ved å stikke en nål via bronkoskopet og gjennom bronkialveggen. For lettere å lokalisere disse lymfekjertlene, brukes ofte bronkoskoper med en ultralydprobe i enden. Via bronkoskop kan en i tillegg lokalisere og fjerne fremmedlegemer, fjerne eller redusere størrelsen på svulster ved hjelp av laserbehandling, og også legge ned stenter for å bedre luftpassasjen forbi et trangt parti i luftveiene. Bronkoskopi gjøres oftest i lokalbedøvelse. Dersom en skal bruke et stivt bronkoskop, f.eks. for å fjerne større fremmedlegemer, gjøres bronkoskopien i narkose. Narkose benyttes også ved de fleste barnebronkoskopier.