Algesimeter, instrument til måling av en organismes følsomhet eller mottagelighet for smerte.