Algolagni er en fellesbetegnelse for sadisme og masochisme.