Alloantigen, antigen som finnes hos noen, men ikke alle individer innen samme art.