Alternerende bevissthet, vekslende eller skiftende bevissthet. Alternerende bevissthet er en psykisk tilstand som er kjennetegnet ved en veksling mellom ulike bevissthetstilstander. Denne tilstanden kan sees ved hjernesykdommer (epilepsier), påvirkning av rusmidler og ved psykiske lidelser. Se også dissosiativ lidelse.