Alvorlig sinnslidelse er betegnelse på en tilstand som etter psykisk helsevernlov gir mulighet for, når bestemte andre vilkår samtidig er oppfylt, på ubestemt tid å tvangsinnlegge en person i sykehus uten dennes samtykke. Se psykose.