Aminofenazon, feber- og smertestillende middel. Brukes nå lite på grunn av risiko for farlige bivirkninger (agranulocytose). Handelspreparater: amidopyrin og pyramidon.