Anisocytose, tilstander der de røde blodcellene (erytrocyttene) har varierende størrelse. En viss variasjon sees normalt, men større ulikheter i størrelsen gir mistanke om blodsykdom.