Annenrangssymptomer, betegnelse innført av den tyske psykiater Kurt Schneider (1887–1967) for symptomer som antas å være mindre spesifikke og derfor ha mindre betydning for diagnosen schizofreni. Annenrangssymptomer er sansebedrag, ambivalens, depressive og eventuelt maniske symptomer og annen psykotisk symptomatologi. Annenrangssymptomer skilles fra førsterangssymptomer, som ligger til grunn for dagens diagnosekriterier ved schizofreni.