Antihypertensiva er det samme som blodtrykksenkende midler.