Legemidler som virker på hjertet og kretsløpet

Hjertemedisiner, medikamenter som sammen med en tilpasset levemåte muliggjør en best mulig behandling av hjertesykdommer. Hjertemedisiner omfatter medikamenter som virker på det elektriske systemet med impulsdannelse og impulsoverføring i hjertet, på hjertets sammentrekningskraft, på stoffskiftet i hjertemuskelen, på sammentrekningsgraden av kransarteriene og på reguleringen av hjertefunksjonen via det autonome nervesystem. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Finn Olav Levy

Universitetet i Oslo

Redaktør

Halvard Hiis

Inneholder 59 artikler: