Antikolinergika er midler som hemmer den parasympatiske delen av nervesystemet. Se antikolinerge midler.