Antitrombotika, legemidler mot trombose. Se antitrombotisk behandling.