Antitrombotika er legemidler mot trombose. Se antitrombotisk behandling.