Antitrombotisk behandling, betegner all behandling som motvirker dannelsen eller utviklingen av blodpropp. Blodpropp dannes ved aktivering av blodplater og koagulasjonssystemet i samvirke med karveggen. Behandling som retter seg mot slik aktivering, er i prinsippet antitrombotisk. Eksempler er bedring av blodstrømmen etter operasjoner, f.eks. ved hjelp av tidlig mobilisering fra sengeleie og bruk av elastisk strømpe; acetylsalisylsyre mot blodpropp i hodets og hjertets arterier (ved hjerneslag og hjerteinfarkt); heparin mot blodpropp etter operasjon; warfarin (Marevan) mot blodpropp i kunstige hjerteventiler.