Antityreoide midler, midler som reduserer sekresjon av tyreoideahormon (tyroxin) fra skjoldbruskkjertelen (jod, karbimazol og propyltiouracil). En alvorlig bivirkning av karbimazol og propyltiouracil er benmargsdepresjon.