Hormoner er en samlebetegnelse på kjemiske substanser som i svært små konsentrasjoner transporteres med blodet til målorganer og målceller, hvor de utløser bestemte fysiologiske responser.De kjemiske substansene vi kaller hormoner kan i prinsippet nå alt vev i kroppen via blodsirkulasjonen. Men hormonene virker bare som signalstoff på enkelte celler. Hele artikkelen