Apatogen, ikke sykdomsfremkallende, brukes særlig om harmløse bakterier og virus som tilhører normalfloraen. Motsatt: patogen.