Apatogen betyr 'ikke sykdomsfremkallende'. Uttrykket brukes særlig om harmløse bakterier og virus som tilhører normalfloraen. Motsatt: patogen.