Legemidler hvis sammensetning blir holdt hemmelig, så kjøperen ikke kan kontrollere om prisen er rimelig i forhold til middelets medisinske verdi. Oftest lå prisen langt over varens egentlige verdi. I Norge ble handel med arkana forbudt ved lov av 22. juni 1928. Etter gjeldende bestemmelser kan ikke legemidler innføres eller selges uten at de på forhånd er godkjent av Statens legemiddelverk. Varer som slik er godkjent, kalles farmasøytiske spesialpreparater.