Asystoli, manglende sammentrekning av hjertemuskelen, tidligere brukt betegnelse på hjertesvikt.