Avirulent, ikke-virulent, ikke giftig, ufarlig, brukes særlig om bakterier som ikke kan forårsake sykdom.