Balanseforsøk, undersøkelser av sammenhengen mellom inntak og forbruk av energi og mellom inntak og utskillelse av ulike næringsstoffer i kroppen. Gjøres bl.a. for å bestemme behov for ulike næringsstoffer. Når inntaket av næringsstoffet er lik det som er tapt (i feces, urin og hud), er man i balanse.