Balansetrening, øvelser som har til hensikt å påvirke evnen til å opprettholde likevekten når en står eller går, eller ved andre aktiviteter. Balansetrening har til hensikt å bedre den romlige orienteringssansen ved opprettholdelse av likevekten og motorisk kontroll under aktivitet. Balansen påvirkes av hodets stilling, synet, ledd- og muskelsansene (impulser fra ledd, muskler og sener via muskel- og senespoler). Balanseorganer i det indre øret (utriculus, sacculus og de tre buegangene) sender kontinuerlig informasjon til sentralnervesystemet om kroppens stillinger og forandringer. Balanseøvelser har til hensikt å bedre den posturale kontrollen og redusere falltendensen. Balansetrening brukes for å motvirke fall hos eldre. Balansetrening brukes også mye i rehabilitering etter ligamentskader i kne og ankel, andre ligamentskader og leddskader, samt nakke- og rygglidelser.