Baryttose, en ganske relativt godartet form for bindevevsdannelse i lungene (pneumokoniose), forårsaket av langvarig innånding av finfordelt bariumsulfatstøv. Tilstanden har først og fremst vært beskrevet i forbindelse med utvinning av barium fra litopen, og etter oppmaling og pakking av barytt.