Pneumokoniose, støvlunge, betegnelse for lungesykdommer forårsaket av inhalasjon av uorganisk støv. Ulike typer støv har gitt navn til de ulike støvlungesykdommene. Asbestose er forårsaket av asbest, silikose av krystallinske silikater i bl.a. kvarts, talkose av talkum.

Det finnes en rekke slike støvlungesykdommer. Fellestrekket ved dem er at inhalasjon av støv fra de ulike kildene medfører en reaksjon i lungevevet, som i mange tilfeller fører til dannelse av bindevev (lungefibrose).

Støvlungesykdommer forekom hyppig i forbindelse med enkelte yrker før effektive beskyttelsestiltak ble iverksatt. Gruvearbeidere var svært utsatt, det samme var arbeidere som jobbet med asbest, for eksempel isolatører. Enkelte støvlungesykdommer har vært knyttet til økt risiko for å utvikle andre, sekundære lungesykdommer. Som eksempler på dette kan nevnes økt forekomst av tuberkulose ved silikose og lungekreft ved asbestose.

Foreslå endring

Kommentarer

Har du spørsmål om artikkelen? Skriv her, så får du svar fra fagansvarlig eller redaktør.

Du må være logget inn for å kommentere.