Basallegeme, kort segment av mikrotubuli ved basis av cilier (flimmerhår) og flageller, formet som ni sirkulært ordnede trippelrør. Samme struktur som centrioler. Danner utgangspunkt for vekst av mikrotubuli i cilier og flageller.