Celleskjelett er strukturer som avstiver en celle innvendig. Strukturene er bygd opp av trådformede proteiner. Både dyre- og planteceller har celleskjelett. Ordet 'celleskjelett' kan tyde på at det er noe fast og stivt, men celleskjelettet er egentlig svært fleksibelt og blir hele tiden bygd opp og brutt ned. Hele artikkelen